Skip to content

Wij werken grenzeloos samen. Met geneeskundige hulpverleningsorganisaties, veiligheidspartners en openbaar bestuur. Onze missie is het voorkomen en beperken van gezondheidsschade. Wij signaleren, adviseren, informeren en verbinden. Met als doel het bevorderen van continuïteit van zorg. Én van een krachtige, geneeskundige keten die goed is voorbereid op rampen en crises.