Skip to content

"De GHOR is een onmisbare schakel bij de nooddistributie van jodiumtabletten na een stralingsincident"

adviseur risico en crisisbeheersing brandweer Brabant-Noord

In het Belgische Doel, dicht bij de grens met Nederland, liggen vier kerncentrales en in Borssele (Zeeland) ligt er één. Waar met nucleair materiaal wordt gewerkt, kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. In bepaalde doses zijn deze schadelijk voor de gezondheid. Gelukkig worden de kerncentrales continu gecontroleerd, waardoor de kans dat er iets misgaat heel klein is. De processen worden 24 uur per dag en 7 dagen per week nauwlettend in de gaten gehouden door de technici van de centrale.

Toch is de kans dat er iets misgaat, niet geheel uitgesloten. Wanneer de straling binnen de centrale blijft, dan beperken eventuele maatregelen zich tot de medewerkers. Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrale, kan dat gevolgen hebben voor de inwoners van de omliggende gemeenten. Afhankelijk van de hoeveelheid vrijgekomen stof en de windrichting, kan onze regio binnen het effectgebied liggen.

Voor meer informatie over kernongevallen, de maatregelen die in werking treden bij een ongeval met een kerncentrale en welke maatregelen je zelf kunt treffen, kijk op vrbn.nl en vrmwb.nl

JODIUMTABLETTEN
Bij een kernongeval, waarbij radioactief jodium vrijkomt, kan de overheid het advies geven om jodiumtabletten te nemen. Dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn bij een kernongeval.

Bekijk het filmpje of lees meer over jodiumtabletten op de website van de Rijksoverheid.

Vragen over onze thema's?

pascal kastelijn
06-12249790

e-mail Pascal

Toine van Peer
06-22790111

e-mail Toine

selecteer een ander thema